top of page

שטיפה בלחץ מים גבוה

 

פתרונות מלאים ואיכותיים בתחום בשטיפה בלחץ, תוך שימוש בחומרים שונים לפי הצורך. כל העבודות מבוצעת בהתאם לתקנים המחמירים בענף, בארץ ובחו"ל. בהתאם לסוג הפרויקט ולדרישותיו.

שטיפה בלחץ מים גבוה.

 

bottom of page