top of page

פירוק ופינוי אסבסט 

ניקוי צביעה ואיטום של מכלולים תעופתיים,ימיים מתכות וחומרים

מרוכבים  כולל ריסוס  חול וצביעה בחדר ,על-פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אנו מבצעים גם עבודות בחצר הלקוח על-פי הנדרש, תחת פיקוח וליווי של מהנדס

ומנהלי העבודה מטעמנו בכל אזורי הארץ בתחומי התמחותה של החברה.

מדוע לפנות אלינו ?

חברתנו בעלת מערכת איכות וביקורת קפדנית ביותר בהתאם לכללים המוכתבים בעולם והיא מוסממכת על-ידי מכון התקנים הישראלי 2008: IS0 9001

לחברתנו מספר ספק של התעשייה האווירית ושל משרד הביטחון והוא מוסמך לעבוד בתחומי עיסוקו כולל חיל האוויר ונס"א 5000 (יחידת הניסויים) של זרוע היבשה.

עובדי החברה מוסמכים על-ידי גופי ההסמכה המתאימים ובעלי רישיונות מקצועיים לתחום עיסוקם.

הצוות המקצועי כולו מבוקר בצורה שיטתית ועובר הדרכות ורענונים.

כל המוצרים עוברים תהליך ביקורת קפדני של כלל המוצרים ולא רק בדיקות מדגמיות.

ניקוי וצביעת כלי טייס 
bottom of page