top of page

יישום צבע וציפוי מעכב בעירה

 

יישום חומרים מורכבים מעכבי בעירה 

צבעים וציפויים בעוביים שונים מתכת עץ להגנה מפני התפשטות אש הציפויים יוצרים שכבת בידוד במגע עם אש, המעכבת את נזקי האש.

 

העיכוב בהתפשטות אש מעניק בשעת סכנה זמן נוסף לצורך התארגנות והשתלטות על האש ומאפשר פינוי מסודר על מנת למנוע פגיעות בנפש.

מכון וייצמן מעכב בערה.

 

bottom of page