ציפוי אפוקסי רצפות וחניונים

ביצוע עבודות צביעת בטון בציפויי אפוקסי לרצפות אפוקסי-פוליאוריתנים דו רכיביים

מטווח הרצליה.

 

מטווח הרצליה

מטווח הרצליה

מטווח_הרצליה

מטווח_הרצליה

מטווח _הרצליה

מטווח _הרצליה

מטווח הרצליה

מטווח הרצליה

ציפוי רצפת חניונים.

 

רצפות נגד החלקה.

 

רצפות חניונים

רצפות חניונים

_מטווח הרצליה

_מטווח הרצליה

רצפת חניונים

רצפת חניונים

רצפות נגד החלקה
רצפות נגד החלקה

רצפות נגד _החלקה
רצפות נגד _החלקה

רצפות נגד החלקה
רצפות נגד החלקה

1/2